preloader
Przejdź do głównej treści

Szkolenie WCAG 2.1 - Gorzów Wielkopolski

Pozytywy stron z WCAG 2.1

Gorzów Wielkopolski - Strony internetowe WCAG 2.1

wykres

Doświadczenie

Posiadamy ogromną wiedzę na temat wszystkich aspektów prawnych dotyczących dostępności. Tworząc strony internetowe w Gorzowie Wielkopolskim, wykorzystujemy najlepsze praktyki w tej dziedzinie.

zębatka

Dostosowanie treści

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu treści cyfrowych i drukowanych zgodnych ze standardami WCAG na poziomie „AA”, uwzględniając przepisy polskiego prawa.

koperta

Pomoc w doborze WCAG

Pomagamy w doborze odpowiedniej wersji WCAG, zgodnej z obowiązującymi wymogami.

żarówka

Weryfikacja dostępności treści

Specjalizujemy się w sprawdzaniu dostępności dokumentów PDF, rozwiązywaniu kwestii dostępności, właściwym kodowaniu znaków, formułowaniu tekstów alternatywnych dla ilustracji oraz łączeniu standardów WCAG z formatem PDF/UA.

wykres

Raporty WCAG

Potwierdzamy zgodność naszych stron ze standardami WCAG za pomocą szczegółowych raportów na temat dostępności.

zębatka

Dostępność

Dzięki nam Twoje strony internetowe i treści w Gorzowie Wielkopolskim będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do kogo kierujemy ofertę z WCAG?

Zalety stron z WCAG 2.1

człowiek pracujący na laptopie z kubkiem kawy

Urzędy i instytucje państwowe

pieniądze

Fundacje i stowarzyszenia

szpital

Szpitale i przychodnie zdrowia

kropla

Jednostki miejskie

edukacja

Szkoły i przedszkola

Laptop i telefon z dostępnością WCAG

WCAG 2.1 - kluczowe informacje

WCAG, czyli Wytyczne Dotyczące Dostępności Treści Internetowych, to zbiór zasad mających na celu uczynienie internetu bardziej dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób głuchych i niedowidzących. Po raz pierwszy opracowane w 1999 roku przez grupę niezależnych ekspertów ds. dostępności oraz przedstawicieli społeczności osób z niepełnosprawnościami w ramach Web Accessibility Initiative, aktualnie stosuje się wersję 2.1 tego standardu.

Standard WCAG dzieli się na trzy poziomy dostępności: Poziom A - Podstawowy poziom dostępności, Poziom AA - Średni poziom dostępności, Poziom AAA - Najwyższy poziom dostępności. Stopień zgodności z WCAG określa, jak bardzo przystępna jest strona internetowa lub aplikacja dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Poziom A: To podstawowy próg dostępności, eliminujący najważniejsze bariery w dostępie do treści. Strony spełniające te wymagania usuwają kluczowe przeszkody, umożliwiając podstawowy poziom dostępności dla użytkowników.

Poziom AA: Uważany za branżowy standard, obejmuje wszystkie kryteria poziomu A oraz dodatkowe wymogi, które podnoszą ogólny poziom dostępności. Strony spełniające te wymagania są bardziej przyjazne i dostępne dla szerszej grupy osób z niepełnosprawnościami.

Poziom AAA: Najwyższy standard dostępności, obejmujący zaawansowane zasady i wymagania. Spełnienie tych kryteriów jest bardziej złożone i nie zawsze konieczne w typowych projektach internetowych, ale gwarantuje najwyższy poziom dostępności dla użytkowników.

alt="Grafika przedstawiająca szkolenie z dostępności WCAG"

Kto musi mieć stronę zgodną z WCAG?

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, strony internetowe instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji publicznych muszą być zgodne z WCAG. Obowiązek ten ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Niespełnienie tych standardów może skutkować surowymi sankcjami. Użytkownicy mogą zgłaszać prośby o zapewnienie dostępności, a instytucje mają 7 dni na realizację takich żądań.

zdjęcie telefonu z różnymi ikonkami

Cechy implementacji standardów WCAG

Podstawowe aspekty implementacji standardów WCAG obejmują:

  • Postrzegalność - Alternatywne opisy dla ilustracji, odpowiednie kolory i kontrasty, czytelność i responsywność.
  • Funkcjonalność - Umożliwienie nawigacji różnymi metodami, np. za pomocą klawiatury, brak migających treści.
  • Zrozumiałość - Proste i klarowne treści, unikanie trudnych słów, wyjaśnienie skrótów.
  • Solidność - Poprawność kodu HTML i CSS, kompatybilność z technologiami asystującymi.