preloader
Przejdź do głównej treści

Zalety stron z WCAG 2.1

Strony internetowe z WCAG 2.1

wykres

Wiedza

Posiadamy ogromną wiedzę o wszystkich aspektach prawnych dotyczących dostępności. Podczas tworzenia stron internetowych wykorzystujemy najlepsze metody działania w tym obszarze.

zębatka

Przygotowanie treści

Posiadamy umiejętność przygotowywania treści cyfrowych i drukowanych zgodnie ze standardami WCAG na poziomie „AA”, z uwzględnieniem przepisów zintegrowanych z polskim prawem.

koperta

Wybór WCAG

Pomożemy Ci w doborze odpowiedniej wersji WCAG, którą musisz zastosować zgodnie z obowiązującymi wymogami

żarówka

Weryfikacja treści

Posiadamy zdolności w zakresie: sprawdzania dostępności dokumentów PDF, rozwiązywania kwestii dostępności, właściwego kodowania znaków, formułowania tekstów zastępczych dla ilustracji oraz kojarzenia standardów WCAG z formatem PDF/UA.

wykres

Raporty WCAG

Zgodność naszych stron ze standardami WCAG potwierdzamy raportami na temat dostępności.

zębatka

Dostępność

Dzięki nam Twoje strony internetowe i treści zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dla kogo są strony z WCAG?

Zalety stron z WCAG 2.1

człowiek pracujący na laptopie z kubkiem kawy

Dla urzędów i instytucji państwowych

pieniądze

Dla fundacji i stowarzyszeń

szpital

Dla szpitali i przychodni zdrowia

kropla

Dla jednostek miejskich

edukacja

Dla szkół i przedszkoli

Grafika przedstawiający laptop i telefon z możliwością korzystania ze strony za pomocą pilota i przycisku tab

Co warto wiedzieć o WCAG 2.1

WCAG, czyli Wytyczne Dotyczące Dostępności Treści Internetowych, stanowią zestaw zasad mających na celu uczynienie internetu bardziej dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób głuchych i niedowidzących. Zostały one po raz pierwszy opracowane w 1999 roku przez grupę niezależnych ekspertów ds. dostępności i przedstawicieli społeczności osób z niepełnosprawnościami w ramach Web Accessibility Initiative. Aktualnie stosuje się wersję 2.1 tego standardu.

Standard WCAG dzieli się na trzy poziomy dostępności: A, AA, i AAA, zależnie od tego, jak bardzo strona internetowa lub aplikacja jest przystępna dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Poziom zgodności z WCAG określa stopień dostępności witryny.

Poziom A: to podstawowy próg dostępności, który usuwa najważniejsze bariery. Strony spełniające te wymagania eliminują najistotniejsze przeszkody w dostępie.

Poziom AA: uważany za branżowy standard, zawiera wszystkie kryteria poziomu A i dodaje kolejne, podnosząc dostępność. Strony na tym poziomie są przystępniejsze dla szerszej grupy osób z niepełnosprawnościami.

Poziom AAA: to najwyższy standard dostępności, obejmujący zaawansowane zasady. Jego spełnienie jest bardziej skomplikowane i nie zawsze jest wymagane w typowych projektach internetowych, lecz gwarantuje najwyższą dostępność dla użytkowników.

alt="Grafika przedstawiająca szkolenie z dostępności WCAG"

Czy muszę mieć stronę

zgodną z WCAG?

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, dostępność stron internetowych instytucji rządowych i samorządowych jest obowiązkowa. Nowe przepisy przewidują surowe sankcje za brak spełnienia norm dostępności.

Zmiany w ustawie pozwalają każdemu zwrócić się do organu publicznego z prośbą o zapewnienie dostępności cyfrowej określonego elementu witryny. Instytucja ma obowiązek zrealizować to żądanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania, gwarantując wymaganą dostępność cyfrową.

zdjęcie telefonu z różnymi ikonkami

Zalety stron z WCAG 2.1

Podstawowe aspekty implementacji

standardów WCAG

Oto podstawowe filary dostępności cyfrowej:

  1. POSTRZEGALNOŚĆ - cechuje się m.in zawartością na stronie alternatywnych opisów do ilustracji, odpowiednich kolorów i kontrastów, czytelności i widoczności tekstów i responsywności.
  2. FUNKCJONALNOŚĆ - strona musi umożliwiać użytkownikowi różne sposoby poruszania się po niej, na przykład przy pomocy klawiatury bez limitu czasowego. Nawigacja musi być łatwa i przystępna, a na stronie nie mogą występować migające treści.
  3. ZROZUMIAŁOŚĆ - Treści muszą być proste i konkretne, ich przekaz ma być przede wszystkim klarowny. Warto unikać trudnych słów, a w wypadku używania skrótów, objaśnić je.
  4. SOLIDNOŚĆ - Strona musi być zbudowana poprawnie, zarówno pod względem kodu HTML i CSS, jak i treści i fkuncji, które muszą być przyjazne technologiom asystującym.