preloader
Przejdź do głównej treści

Stomatologia Mierzyn.

Mockup realizacji Stomatologia Mierzyn

Stomatologia Mierzyn to w naszym portfolio kolejna witryna specjalistyczna. Projekt strony koncentruje się na głównych gałęziach działalności tej firmy, a mianowicie stomatologii estetycznej, implantologii i ortodoncji.

Szacuje się, że znacznie większe szkody na zdrowiu ponosimy z powodu lęku przed dentystą niż z powodu samych schorzeń i defektów jamy ustnej. W związku z tym najważniejszą funkcją strony internetowej reprezentującej renomowane gabinety dentystyczne jest rzetelne informowanie użytkowników na temat oferowanych możliwości, ze szczególnym naciskiem na wszechstronność usług w ramach danej specjalizacji. Konstrukcja contentu bazuje na kwestiach, które mogą budzić największe zainteresowanie potencjalnego pacjenta. Wśród nich na uwagę zasługuje to co pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem leczenia, jak długo trwa leczenie, jak wyglądają etapy poszczególnych zabiegów i jaką rolę odgrywa stosowanie się do zaleceń lekarza. Wszystkie treści mają za zadanie nie tylko pomóc w decyzji o podjęciu wysiłków powrotu do zdrowia, lecz również pokazać wagę profilaktyki. Dzięki zastosowaniu neutralnego języka specjalistycznego potencjalny pacjent gabinetów Stomatologia Mierzyn nie znajduje podczas zapoznawania się z treściami jakiegokolwiek uzasadnienia dla swoich ewentualnych negatywnych emocji, które mogłyby się obudzić na dźwięk słowa ?dentysta?, konstrukcja tekstów jest też wolna od sugestii podobnych odczuć jak i ich dowolnej projekcji. W ten sposób w miarę zapoznawania się z zawartością witryny lęk przed konfrontacją z lekarzem ortodontą maleje nie mając realnego oparcia w prezentacji działalności gabinetów. Nie są to oczywiście wszystkie zabiegi przystosowujące kompozycję witryny www do perspektywy użytkownika. Kolejne działania to odpowiednia organizacja rozmieszczenia treści i warstwa wizualna oparta na naszej wiedzy i psychologicznych mechanizmach postrzegania.