preloader
Przejdź do głównej treści

Mali Artyści.

Mockup realizacji Mali Artyści

Strona internetowa dla Niepublicznego Przedszkola Mali Artyści. Jednym z warunków optymalnego rozwoju dziecka jest stworzenie mu takiego środowiska, w którym będzie mogło uczyć się jak odkrywać świat, uczyć się korzystać ze zdobywanego doświadczenia i osiągać sukcesy. Miejsce, w którym to możliwe, to właśnie Niepubliczne Przedszkole Mali Artyści. Do grona przedszkolaków zapraszane są dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Opiekuje się nimi kadra wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli realizujących podstawę programową określoną przez MEN.

Poza codzienną nauką, na dzieci czeka też bogaty pakiet codziennych zajęć dodatkowych. Są one prowadzone z użyciem metod dydaktycznych opracowanych z myślą o tym, by dzieci zdobywały nowe umiejętności oraz wiedzę w sposób wesoły i dynamiczny, przez zabawę i ciekawe doświadczenia.

Szczegółowa misja przedszkola "Mali Artyści" została umieszczona na stworzonej przez nas stronie internetowej. Wśród dwunastu punktów znalazło się zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju na miarę możliwości i potrzeb, zapewnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego naturalnych predyspozycji a także kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej. Przedszkole "Mali Artyści" jest zarejestrowane we wpisie ewidencji działalności oświatowej.