preloader
Przejdź do głównej treści

Install Smart.

Mockup realizacji Install Smart

Prezentowana witryna www jest przykładem na to, ile do pozytywnego odbioru firmy wnoszą umieszone na stronie zdjęcia. Wszyscy wiemy, że dobrze wybrany obraz mówi więcej niż tysiąc słów, a w branży w jakiej działa marka "Install Smart" nawet więcej. Działalność tej firmy jest związana z projektowaniem i zakładaniem ogrodów, systemami nawadniającymi, oświetleniem obiektów, instalacjami elektrycznymi i dziedziną inteligentnych domów. Projektowanie stron internetowych polega tu nie tyle na odpowiedniej ekspozycji treści, które w przypadku tak wszechstronnego przedsiębiorstwa mogłyby zająć znaczenie więcej miejsca, ale dobranie materiału wizualnego, lub zlecenie jego stworzenia profesjonalnemu fotografowi. Wszyscy wiemy, że w przypadku rozbudowanej oferty danej firmy najważniejsze informacje uzyskuje się na ogół dopiero po nawiązaniu kontaktu z jej przedstawicielem. Tym co ma zachęcić do kontaktu nie jest więc warstwa treściowa, ale wizualna.